İ.K Politikamız

Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını sağlayacak yenilikçi insan kaynakları sistemlerini uygulayarak insan kaynağımızın etkin yönetilmesi ve “ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN ÜST SEVİYEDE TUTULMASI” amacıyla ;

Seçme ve İşe Alma

Sadece bugünün gereksinimlerini karşılayacak bir çalışan profili yerine şirketimizi geleceğe taşıyacak bilgi birikimi ve gelişim potansiyeline sahip, ekip çalışmasını iş yaşamının değişmez bir parçası olarak gören, insan öz değerlerine bağlı adayların fırsat eşitliği ilkesiyle, hiçbir ayrım gözetmeksizin işe alınması,

Eğitim ve Gelişim

Kurumsal ve kişisel gelişimi sağlayacak eğitimleri uygulayarak öğrenen bir organizasyon yaratılması,
 
Kariyer

Çalışanlarımıza her türlü gelişim fırsatı sağlayan profesyonel bir iş ortamının hazırlanarak, kariyer gelişim olanaklarının geliştirilmesi ve bugünden geleceğin lider kadrolarının yetiştirilmesi,

Performans

Çalışanlarımızın ve şirketimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla performansın objektif olarak değerlendirilerek , başarının ödüllendirilmesi ,

Ailelerimiz

Şirket hedeflerimizin gerçekleşmesinde başarının belirleyicisi olan çalışanlarımızın ailelerinin de organizasyonumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi , Topluluk değerlerinin benimsetilerek, tüm uygulamalarda çalışan memnuniyetinin ve fırsat eşitliğinin sağlanması, temel İnsan Kaynakları Politikamızın belirleyicileridir.