Havayolu Taşımacılığı

Hava tasimaciliğına odaklanmış olan şirketimiz, geleceğe yönelik yatırımlarına devam etmektedir. Hizmetlerimizden kısaca bahsetmek gerekirse..
 
  • Genel kargolarin tasinmasi disinda;
  • Standart dışı ölçü ve ağırlıktaki ürünlerin taşınmasında özel projeler uygulamaktayız.
  • Tehlikeli Maddeler ile ilgili olarak; uygun paketlerin seçilmesi ve temini sonrasi paketleme, etiketleme, işaretleme, deklerasyon ve konsimento hazırlanmasi işlemleri konusunda uzman ve sertifikali personellerimiz tarafından IATA kurallarina uygun olarak yapılmaktadır.
  • Bozulabilir kargolar, gerekirse ozel paketlerde frigofrik araclar ve soguk hava depolari kullanilarak sıcaklık ayarlamaları yapılmıs ucaklarla sevk edilmektedir. Ayrica varış noktasında kargo alıcısı tarafından teslim alınana dek soguk hava depolarında saklanmaktadır.
  • Degerli kargolarız, istediginiz dogrultusunda tarafimizca sigorta yaptirildiktan sonra, ucuş zamanına kadar antrepolarda degerli kargolar için hazirlanmis özel bölümlerde muhafaza edilmekte ve konsimento duzenlenmesi sonrasinda ucusu saglanmaktadir. Gerekirse varış havalimanindan alıcı adresine acentelerimiz vasıtası ile teslimatı da yapılmaktadır.

 

Hava taşımacılığın özelliği terminaller arasında en hızlı taşıma yöntemi olmasıdır. Zamanın kritik faktör olduğu taşımalarda, pahalı ve hafif ürünler ve küçük ölçeklerle taşınırlar.Miktar olarak küçük, maliyet olarak yüksek olmasına karşılık tüm ulaştırma yolları içinde son 20 yılda en büyük artış hava yollarında görülmüştür. Küreselleşmenin, dünya ticaretinin serbestleşmesinin, ilaç, elektronik, kozmetik gibi sektörlerin gelişmesi ile 1980 yılından bu yana ortalama yıllık % 7’nin üzerinde artış gözlenmiştir. AB beklentilerine göre gelecek 20 yıl içinde hava kargo sektöründe üç misline yakın bir artış beklenmektedir.
 
Küresel taşımacılıkta kara yolu % 29, demir yolu % 28 deniz yolu % 22 boru hatları % 19 oranında kullanılırken hava taşımasının oranı sadece % 0,2 olarak ölçülmektedir. Hava taşımacılığı dünya taşımacılığında çok az yer tutarken bu operasyondan elde edilen gelir oranı da yükselmektedir. Kara taşımacılığı cirosu toplam taşımacılık pazarının % 69 unu sağlarken, deniz taşımacılığı % 19 demir yolu % 5 boru Hattı % 4 hava taşımacılığı da % 3 oranında görülmektedir.
 
Hava alanlarımızda elleçlenen kargo miktarları içinde en büyük hacmi Atatürk hava limanı almaktadır. 2004 yılında 240.000 ton olan yük miktarının 2016 yılında 400.000 tona çıkacağı tahmin edilmektedir.

Dış ticaret işlemlerinde havayolunu kullanan firmalar genel olarak yüksek elleçleme ve yer hizmetleri ücretlerinden olumsuz etkilendiklerini belirtmektedirler. Mevzuat gereği havayoluyla taşınan eşya sadece havalimanı içerisinde elleçlenebilmektedir.
 
Bu durum dünya çapında tartışılan ve asıl olarak güvenlik protokolleri ile ilgili bir durumdur. Ancak belirli koşulları sağlayan tedarik zinciri operatörlerinin uçakla gelen iglo konteynerları havalimanı dışına çıkararak ihracat eşyasının havalimanı dışında konteynerlara yüklendiği yurt dışı örnekleri mevcuttur.
 
Havayolu taşıması ile pahalı olmasına karşın hızlı bir şekilde taşımanın yapılması amaçlanmaktadır. Ancak ithalat izinleri aşamasında yaşanan gecikmeler (örneğin TSE, Tarım İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı izinleri) havayolunu tercih eden firmaların amaçlanan şekilde hızlı taşıma yapmasına engel olabilmektedir.
 
İlave olarak gecikmelerden kaynaklı olarak firmalar yüksek tutarlarda geçici depolama ve ardiye ücretleri ödemek durumunda kalmaktadırlar. Tutarların yüksek olmasının diğer önemli bir nedeni de işleticilerin sınırlı alanlar için ödediği yüksek kiralardır.
 
Öneriler
 
1. Havalimanlarında gerçekleşen elleçleme hizmetlerinin, lojistik operasyonunu kolaylaştıracak ve elleçleme maliyetlerini azaltacak şekilde yapılandırılması kapsamında dünya örneklerinin incelenmesi ve mümkün bulunan belirli operasyonların havalimanı dışarısında yapılabileceği bir mekanizma kurulması yararlı olabilecektir (örneğin iglo konteynerin liman dışına çıkarılabilmesi ve elleçlenmesi). Bu kapsamda öncelikli olarak gündeme alınabilecek konu havalimanları çevresinde ardiye yerlerinin arttırılmasına yönelik yatırımların teşvik edilmesi olabilecektir.
 
2. Havayoluyla gelen eşyaya ilişkin olarak yansıtılan masraflarda şeffaflığı sağlayacak mekanizmaların kurulması ve ordino ya da tam tespit muayene ücreti gibi belirli masraf kalemlerinin bertaraf edilmesi (ya da asgari seviyeye indirilmesi) için gerekli çalışmaların yapılması yararlı olacaktır.
 
3. Yüksek ardiye ücretlerini engellemek için havayoluyla gelen eşyaların ithalat izin süreçlerinde iyileştirme sağlanması, geçici depolama yerlerinin arttırılarak kiralarının düşürülmesi için gerekli adımların atılması fayda sağlayabilecektir. Ayrıca havalimanlarında depoloma hizmeti veren özel kuruluşların kira yüklerinin doğrudan müşteriye yansıtıldığı hususu gözden kaçmamalıdır.
 
4. Havalimanında yer alan ancak yurt içi taşımacılıkta rekabeti olumsuz etkileyen veya sınırlayan, kaliteden yoksun yapılanmalara ilişkin kontrol ve denetimin arttırılması faydalı olacaktır.